Pri našem delu smo uporabili naslednjo literatoro:

  • L.E.Eeman - THE TEHNIQUE OF CONSCIOUS EVOLUTION, 1956 ( Tehnika zavestnega razvoja)
  • Tom Brown - THE L.E.EEMAN REPORT. 1989 - (Zbirka poročil)
  • Terry Patten - BIOCIRCUITS: New Technologies in wholistic health, 1990 / Biovezje, Nova tehnologija holističnega zdravljenja)
  • Leslie & Terry Patten - BIOCIRCUITS AMAZING NEW TOOLS FOR ENERGY HEALTH, 1988 ( Biovezjem čudovito novo orodje za energijsko zdravljenje)
  • Da Avabhasa - POLARITY SCREENS, 1991 ( Polarnostni zasloni)