BIOKROG – Energijski vpliv na človeka

Testiranja izdelka BIOKROG na Inštitutu BION ( www.bion.si ) so dokazala, da energijski vpliv izdelka ustreza kriterijem za pridobitev Certifikata energijskega vpliva na človeka in prejme certificirano listino št. 0255 ter ustrezni certifikatni znak.

NAMEN:

Glede na pozitivne rezultate naših testiranj tehnično-tehnološkega pripomočka BIOKROG, smo se odločili pristopiti k znanstvenemu preizkusu energijskega vpliva izdelka na delovanje človeškega organizma. Meritve so se izvajale z merjenjem fizioloških parametrov pri prostovoljnih osebah, ki so bile izpostavljene delovanju testiranega izdelka. Da se je zadostilo kriteriju kliničnih raziskav, zlasti za izločitev placebo učinka, so se izpeljale tudi enake meritve z udeleženci testiranj, kjer je bil uporabljen kontrolni izdelek popolnoma enakega videza, le brez energijskega vpliva.

PROTOKOL:

Pri prostovoljnih osebah so prek meritev fizioloških parametrov v priporočenem času 3o minut spremljali odziv telesa na vpliv pripomočka BIOKROG.
Z vsako osebo so meritve potekale v dveh zaporednih dneh ob isti uri, enkrat je bila oseba izpostavljena vplivu testiranega izdelka, drugič pa kontrolni pripravi, zaporedje pa je bilo naključno določeno (načelo randomizacije).
Odziv na oba izdelka (testnega in kontrolnega) se je spremljal z meritvami naslednjih fizioloških parametrov: srčni ritem, elektro prevodnost kože, možganska aktivnost, dihanje in periferna temperatura roke. V testiranju je bil izdelek uporabljen po navodilih za povezavo v SPROSTITVENI KROG.

ZAKLJUČKI:

Znanstveno testiranje energijskega vpliva izdelka BIOKROG na človeka je pokazalo statistično značilne razlike pri merjenih fizioloških parametrih glede na meritve z uporabljenim kontrolnim izdelkom. Razlike v medialnih vrednostih pri 12 prostovoljnih osebah so se pokazale pri prevodnosti kože, temperaturi kože na roki, frekvenci dihanja ter pri alfa, beta in theta spektru možganske aktivnosti. Največja razlika se je pokazala pri theta valovih, prevodnosti kože in pri periferni temperaturi na roki, saj so se pri teh parametrih razlike pokazale že v prvi polovici meritev in se nadaljevale v drugo polovico. V splošnem se je med uporabo BIOKROGA ohranjal enakomeren nivo spočitosti in zaspanosti (vpliva na ohranjanje telesne energije), a se je hkrati znižala miselna aktivnost (vpliva na umirjanje misli). Kontrolni izdelek pa je na prostovoljne osebe vplival bolj uspavalno, pri čemer pa se je ohranjal nivo miselne aktivnosti. (Inštitut Bion, 28.3.2019)

Certifikat Biokrog_Inštitut Bion_energijski vpliv